Text & bildredigering

Vilka bilder man använder och hur texter är utformade spelar en betydande roll för vilket intryck hemsidan ger. Naturligtvis är innehållet på hemsidan avgörande men presentationen av innehållet, d.v.s. paketeringen, har stor betydelse. Texten ska flyta, vara begriplig och förtroendeingivande. Beskrivningen av verksamheten ska tilltala besökaren på hemsidan. Och är hemsidan väl utformad marknadsför den verksamheten 24/7 på bästa sätt. Vårt fokus är att få fram en balans mellan utformning, bilder, färger/nyanser, texter, logotyp etc. så att helheten harmonierar och stämmer överens. Det ska vara snyggt presenterat och samtidigt ge ett seriöst intryck av företaget.

Få uttryck är så slitna som det att ’en bild säger mer än tusen ord’ – men ord blir aldrig lika beskrivande som bilder och just därför bör man vara noggrann med valet av bilder till hemsidan. Bra bilder förmedlar ofta en positiv känsla. Har man bra bildmaterial från den egna verksamheten som är säljande bör man absolut lägga ut dessa på hemsidan – det gör att kunden kan skapa sig en mycket bättre uppfattning om företaget och de tjänster och produkter som erbjuds! Man ska komma ihåg att hemsidan är navet i företagets digitala marknadsföring.

Innan man lägger ut bilder på hemsidan behöver dom oftast redigeras något och detta kan vi hjälpa till med. Bilderna ska också ha rätt filformat så att de passar för webben.

Behöver ni hjälp med text & bild?

Texterna på hemsidan bör beskriva verksamheten och representera företaget. Oavsett vad texten handlar om är målet att beskriva varan eller tjänsten så pass fångande så att läsaren blir nyfiken, intresserad och vill veta mer. Använd ett tydligt, bra och enkelt språk.

Om ni redan har en hemsida men behöver hjälp med uppdateringar, bildredigering eller bearbetning av texter kan vi hjälpa er med det. Om ni har en befintlig text som behöver bearbetas faktagranskas texten av er. Behöver ni hjälp med att skriva en text från grunden utifrån stödord från er kan vi författa den åt er – även då faktagranskas texten av er.

Vi utformar hemsidor som är mobilanpassade. Tillsammans med kunden går vi igenom vilka texter och bilder hemsidan ska innehålla och hur den ska vara uppbyggd. Vi undviker att använda alltför krångliga termer i dialogen med er, så långt det är möjligt, så att kommunikationen blir lättförståelig och enkel.

Kayenne är den lilla byrån med humana priser – hos oss är det enkelt att få hjälp med redigering av texter och bilder, även i mindre omfattning! Om ni vill veta mer så tveka inte att kontakta oss – beskriv vad ni behöver hjälp med, så ger vi förslag på vad vi kan göra för er.

Varmt välkommen!