Vad är en logotyp?

En logotyp är ett typografiskt och/eller grafiskt märke som identifierar och representerar ett företag eller en organisation. Loggan bidrar till företagets image – den symboliserar företaget och är ett sätt att skilja sig åt från konkurrenterna.

Logotypen är ’företagets ansikte utåt’ – och även om logotypen inte är ensam om att förmedla ett varumärke, är loggan den viktigaste signalen och en betydelsefull del i företagets varumärke. Det är därför viktigt att man väljer rätt logotyp för sin verksamhet och att den passar den bransch man är verksam inom. Ibland behöver en logotyp som har hängt med länge eller som inte har varit rätt ifrån början att moderniseras och förnyas, så att den passar till den nuvarande verksamheten.

Några av de mest kända logotyperna är Coca-Cola, Visa, Shell, 7-Eleven, McDonald’s, Volvo, FedEx, IBM, Apple, LEGO och Levi’s.

Varför behöver man en logotyp?

En logotyp är ett sätt att skapa ett lätt igenkänningstecken för ett företag eller en organisation. Logotypen är en viktig del i varumärkesbyggandet och identifierar företaget – den är även den bärande delen i ett företags eller en organisations grafiska profil.

En snyggt utformad logotyp väcker uppmärksamhet och gör intryck! Att ha en väl utformad logotyp bygger förtroende. Potentiella kunder är mer benägna att göra affärer med ett företag som har en väl utformad logotyp. Om loggan är dåligt utformad kommer många att ifrågasätta hur väl företaget kan leverera sina produkter och tjänster. Även föreningar bör ha en logotyp.

En logga fungerar som det första intrycket mellan företaget och alla potentiella kunder. Om er logotyp inte är lika tilltalande som era konkurrenters loggor visar det att ni behöver förnya er logotyp. Och effekten av god design ska inte underskattas!

Logotyper ska synas i all marknadsföring. Vi lägger därför stor vikt vid att få fram en logotyp som passar för kundens verksamhet – det är en process där arbetet behöver mogna fram och kan ibland behöva ta tid. När logotypen är färdig och godkänts av kund levereras den i flera olika fil-format så att den kan användas och fungera både på webben, för trycksaker och även för utskrift på skrivare på det mindre kontoret.

Som företag bör man tänka på att logotypen är den centrala byggstenen i ett varumärke och därför ha en logga som är uppdaterad och passande till den nuvarande verksamheten. Om ni behöver hjälp med att ta fram en logotyp för er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss på Kayenne. Beskriv lite kort er nuvarande verksamhet, vad som kännetecknar verksamheten, ev. webbadress och om det finns några särskilda önskemål gällande logotypens utformning och färg.

Vi ser fram emot att höra från er!